ZZP Rekentools

De handigste rekentools voor jou als ZZP'er

Hoe kan ik minder belasting betalen als ZZP'er?

7 Manieren om minder belasting te betalen

Geschreven door: Nathanaël Greveling op: 09-01-2024 13:17 | Laatst aangepast op: 04-04-2024 16:37

Introductie

Niemand wilt belasting betalen, toch? Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om legaal minder belasting te hoeven betalen. Je moet alleen weten dat er regels voor zijn en hoe je ze moet toepassen. In dit artikel ga ik je zoveel mogelijk belastingvoordelen voor jou als ZZP'er meegeven.

Lees in dit artikel meer over:

Zelfstandigenaftrek; wanneer heb je hier recht op en hoe krijg je het?

De zelfstandigenaftrek is een extra verlaging van je winst, waardoor je minder belasting betaald. In je belastingaangifte wordt automatisch de zelfstandigenaftrek verrekend als je de juiste antwoorden op de vragen geeft. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen, alleen bij het invullen van je belastingaangifte moet je zorgen dat je de juiste vragen beantwoord.

Het bedrag dat je maximaal kunt krijgen is in 2024: € 3750,- Kijk voor andere jaren op dit handige overzicht.

Voorwaarden

Om de zelfstandigenaftrek te kunnen krijgen moet je in ieder geval voldoen aan het volgende:

Deze 2 vragen worden niet letterlijk gesteld in de belastingaangifte, maar als je goed oplet, dan weet je precies wanneer de vraag is bedoeld voor het wel/niet toepassen van de zelfstandigenaftrek.

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Heb jij in in de afgelopen 9 jaar niet voldoende winst behaald om de zelfstandigenaftrek volledig te benutten? Dan heb je nog een saldo over wat je in een later jaar maar verrekenen. Dit wordt niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek genoemd.

Stel je hebt in 2022 een winst behaald van € 3500,-, maar je hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 6310,-, dan wordt de zelfstandigenaftrek maximaal € 3500,-. Je hebt dan nog een bedrag van € 6310 - € 3500 = € 2810,- over. Dit bedrag van € 2810 is de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Dit bedrag kan je in een volgende aangifte verrekenen mits je in dat jaar meer winst hebt behaald dan de zelfstandigenaftrek van dát jaar.

Startersaftrek; wanneer heb je hier recht op en hoe krijg je het?

De startersaftrek kan je krijgen boven op de zelfstandigenaftrek en is een extra verlaging van je winst, waardoor je minder belasting betaald. In je belastingaangifte wordt automatisch de startersaftrek verrekend als je de juiste antwoorden op de vragen geeft. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen, alleen bij het invullen van je belastingaangifte moet je zorgen dat je de juiste antwoorden op de vragen geeft.

Je kunt maximaal 3x de starteraftrek krijgen in een periode van 5 jaar na de start van de onderneming. Het bedrag dat je maximaal kunt krijgen is in 2024: € 2123,- Kijk voor andere jaren op dit handige overzicht.

Voorwaarden

Om de startersaftrek te kunnen krijgen moet je in ieder geval voldoen aan het volgende:

 • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek
 • Je was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer toegepast.

Voldoe je in het eerste jaar niet aan de criteria, dan heb je nog 4 jaar de tijd om de startersaftrek maximaal 3x toe te passen.

Heb je recht op de startersaftrek dan mag je ook gebruik maken van Willekeurig afschrijven.

MKB winstvrijstelling; wanneer heb je hier recht op?

MKB winstvrijstelling is een extra aftrekpost wat een percentage is van de winst - zelfstandigen aftrek en startersaftrek. In 2024 ligt de MKB winstvrijstelling op 13,31%.

Om de MKB winstvrijstelling te krijgen hoef je niet te voldoen aan het urencriterium, het kan dus zijn dat als je gedurende het jaar start met een onderneming en je onvoldoende uren hebt gewerkt, dat je toch recht hebt op de MKB winstvrijstelling. Het voordeel is echter wel gemaximeerd op 36,97%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je in een kalenderjaar voor minimaal een bedrag aan bedrijfsmiddelen investeert, kan je in aanmerkingen komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een verlaging van je belastbare inkomen. Voor ZZP'ers is dit veelal een percentage van het bedrag dat wordt geïnvesteerd.

Op deze website vind je een uitgebreid artikel over de kleinschaligheidinvesteringsaftrek en uiteraard hebben we ook een rekentool beschikbaar om direct te zien welk belastingvoordeel jij kan krijgen.

Meewerkaftrek voor fiscaalpartners

De meewerkaftrek is een extra verlaging van je winst, die je kan krijgen als jouw (fiscaal) partner minimaal 525 uur meewerkt in jouw bedrijf. In je belastingaangifte wordt automatisch de meewerkaftrek verrekend als je de juiste antwoorden op de vragen geeft. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen, alleen bij het invullen van je belastingaangifte moet je zorgen dat je de juiste vragen beantwoord.

Het bedrag dat je maximaal kunt krijgen is afhankelijk van hoeveel uur de partner heeft meegewerkt in de onderneming. Gebruik onderstaande tabel om te weten wat voor jou geldt

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder 525 uur geen aftrek
Tussen 525 - 875 uur 1,25% van de winst
Tussen 875 - 1225 uur 2% van de winst
Tussen 1225 - 1750 uur 3% van de winst
meer dan 1750 uur 4% van de winst

Voorwaarden

Om de meewerkaftrek te kunnen krijgen moet je in ieder geval voldoen aan het volgende:

 • Je voldoet aan het urencriterium
 • Je bent ondernemer
 • Je partner werkt minimaal 525 uur bij jouw in het bedrijf
 • Je partner krijgt geen tot maximaal € 5.000,- vergoeding per kalenderjaar
Daarnaast is het van belang dat jouw partner dezelfde of gelijkwaardige werkzaamheden als jij uitvoert. Het gaat hier bijvoorbeeld dus niet alleen om de administratie.

Als je een vergoeding geeft van maximaal € 5000,- aan jouw partner, dan is dit bedrag voor hem/haar niet belast in de aangifte inkomstenbelasting.

Wil je weten hoeveel belastingvoordeel jij kunt halen met de meewerkaftrek? Gebruik dan deze handige rekentool

Willekeurig afschrijven van bedrijfsmiddelen

Als je bedrijfsmiddelen aanschaft, dan dien je deze over een langere periode af te schrijven. Maar als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan mag je kiezen om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen.

Stel je koopt een laptop en moet deze in 60 maanden (5 jaar) afschrijven, als je voldoet aan de voorwaarden, mag je er voor kiezen om de kosten van de aanschaf van de laptop in het eerste jaar te nemen, of als het beter uitkomt in het 2e, 3e, 4e of 5e jaar te doen. Zolang de boekwaarde van het bedrijfsmiddel maar niet onder de restwaarde uitkomt.

Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

De willekeurige afschrijving moet worden toegepast in de jaren waarin je ook recht hebt op startersaftrek. Dit zijn dus maximaal 3 van de 5 jaar nadat je bent gestart. De aanschaf van het bedrijfsmiddel dient ook te liggen in de periode waarin je recht hebt op startersaftrek of het aanloop jaar (jaar voor daadwerkelijke start onderneming).

In de volgende gevallen mag je gebruik maken van willekeurig afschrijven:

 • Je voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek
 • De rechtsvorm van jouw bedrijf is: Eenmanszaak, Vennootschap onder firma (V.O.F.), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap
 • Het bedrijfsmiddel heeft een minimale aanschafwaarde van € 450,-
 • Het maximumbedrag van de investeringen is het maximumbedrag van de kleinschaligheidsinvesteringaftrek

Willekeurig afschrijven ivm aanschaf milieu-investeringen

Ben je van plan om bedrijfsmiddelen aan te schaffen die voldoen aan de milieu-investeringsaftrek (MIA), dan kan je ook willekeurig afschrijven op dit bedrijfsmiddel door de VAMIL.

In de volgende gevallen mag je gebruik maken van willekeurig afschrijven bij de VAMIL:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst (check website RVO).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2500,- per bedrijfsmiddel zijn.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.

Het maximale bedrag dat je kunt willekeurig afschrijven in verband met de VAMIL is 75%. De overige 25% dient in de normale (levens)duur te worden afgeschreven.

Er zijn bepaalde investeringen uitgesloten voor deelname van deze regeling, denk hierbij aan een personenauto, woning, grond, dieren, bedrijfsmiddelen die (deels) bestemd zijn voor verhuur, bedrijfsmiddelen die verkregen zijn uit nalatenschap.

Kilometervergoeding zakelijk gebruik privé auto

Heb jij geen zakelijke auto, maar wel een privé auto, motor of fiets die gebruikt om naar een zakelijke afspraak te gaan? Dan heb je recht op een kilometervergoeding. Dit bedrag kan redelijk oplopen, want je je verrekend in 2024: € 0,23 per gereden kilometer met je winst.

De voorwaarden om deze kilometervergoeding af te trekken van de winst zijn:

 • Zijn de gereden kilometervergoeding aannemelijk?
  Om te bepalen of de gereden kilometers aannemelijk zijn, is het verstandig om een rittenregistratie bij te houden van elke rit die je maakt. Noteer hierbij: De datum van de rit, adres vertrekpunt, adres bestemming, reden bezoek, hoeveelheid gereden kilometers.

Let er op dat parkeerkosten, tolkosten, brandstof zijn inbegrepen in het bedrag per kilometer. Je mag deze kosten dus niet afzonderlijk van je winst aftrekken.

Wat is het urencriterium?

Om niet iedereen zomaar korting te geven op de belasting die betaald moet worden, is het wel van belang dat je genoeg tijd steekt in het bedrijf en dat het niet gezien wordt als hobby. Daarom moet je op kalenderbasis minimaal 1225 uur hebben gewerkt. Daarbij maakt het niet uit of je je bedrijf bent gestart in januari of december. Gemiddeld over een volledig jaar is 1225 uur (gedeeld door 46 weken) ongeveer 26 uur per week.
Je kunt dus concluderen dat je meer tijd aan je bedrijf kwijt moet zijn, dan aan andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld loondienst.

Houdt een urenregistratie bij

Om er zeker van te zijn dat je voldoet aan het urencriterium is het verstandig om alle uren die je voor je bedrijf werkt, bij te houden. Spreek jij een uurtarief af met je opdrachtgever, dan is dat al een deel van jouw urenregistratie, maar niet alleen de uren die je factureert tellen mee.
De uren die meetellen voor het urencriterium zijn bijvoorbeeld de uren zijn je besteed aan het voeren van je administratie, offertes uitbrengen, klantbezoeken, in sommige gevallen zelfs uren die je besteed aan een cursus of opleiding.
Noteer de tijd die je hebt besteed en bewaar notities, agenda's, e-mails met afspraken, etc. Want het moet aannemelijk zijn dat je de uren ook daadwerkelijk hebt gewerkt.

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Een lastige vraag die voor iedereen of beroepsgroep anders kan zijn. De belastingdienst bepaald of jij een ondernemer bent aan de hand van de volgende criteria:

 • Maak je winst en hoeveel?
  Soms ben je nog steeds ondernemer terwijl je een geringe winst hebt gehaald, dit kan komen door tegenvallende omzet, of hogere kosten dan verwacht. Toch weegt dit mee in de bepaling of je daadwerkelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent of niet.
 • Hoe zelfstandig ben jij?
  Aan de hand van onderstaande vragen en of voorbeelden kan je gemakkelijk bepalen hoe zelfstandig je bent:

  Als jij een opdracht aanneemt, dan verwacht de opdrachtgever dat jij ook op je werk verschijnt, maar is er een gezagsverhouding, net alsof je in loondienst bent? Dan wordt je mogelijk niet gezien als zelfstandige.
  Of werk jij met je eigen gereedschap en moet jij dit ook zelf onderhouden of wordt dit voor jou geregeld door de opdrachtgever?
  Bepaal jij zelf waar en wanneer jij werkt?
  Krijg je doorbetaald bij ziekte? Of mag je ook een vervanger sturen?
 • Beschik je over kapitaal?
  Soms duurt het langer voordat er weer geld binnenkomt van klanten, dan is het goed om geld achter de hand te hebben zodat je je bedrijf een tijdje draaiende kan, zonder dat er geld binnenkomt. Daarnaast is het verstandig om te investeren in machines, reclame, verzekeringen, etc.
 • Hoeveel tijd besteed je aan de onderneming?
  Als je voldoende te investeert in je bedrijf, dan moet dit (uiteindelijk) resulteren in winst, is dat niet zo? Dan kan het zijn dat je niet wordt gezien als onderneming.
 • Heb je genoeg opdrachtgevers?
  Als je afhankelijk bent van 1 of 2 opdrachtgevers, dan vormt dat een risico voor de betalingen en continuïteit voor het bedrijf. Als je meer opdrachtgevers hebt, spreidt je daarmee het risico en wordt je over het algemeen meer gezien als zelfstandig.
 • Maak je reclame?
  Om meer opdrachten binnen te halen, is het van belang dat klanten weten dat je er ook bent. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in reclame. Dit kan van alles zijn: Denk aan drukwerk (visitekaartjes, briefpapier, pennen), advertenties of uitingen (op social media), uithangborden op je bedrijfspand en een website.
 • Loop je risico?
  De zelfstandigheid kan ook worden bepaald aan de hand van hoeveel risico je loopt. Wat als een klant niet of niet op tijd betaald, wie loopt er dan risico? Ben je verzekerd tegen schade aan (eigendommen van) anderen? Als een product of dienst niet wordt verkocht zoals gedacht, loop jij dan het risico dat je restanten uit de markt moet halen en moet jij de kosten hiervan betalen?
 • Ben jij aansprakelijk?
  Ben jij aansprakelijk als er schulden ontstaan in de onderneming? Of kan jij aansprakelijk worden gesteld als jij of een medewerker schade toebrengt aan een klant?

Kan jij deze vragen allemaal positief beantwoorden, dan ben jij hoogstwaarschijnlijk een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Heb jij bijvoorbeeld nog niet genoeg kapitaal opgebouwd omdat je pas bent begonnen, ben je naar alle waarschijnlijkheid nog steeds ondernemer, maar dat moet blijken uit de mate van antwoorden van de overige criteria.

Zoekwoorden
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 belasting belastingkorting belastingvoordeel heffingskorting kia korting meewerkaftrek mkb winstvrijstelling vamil willekeurig afschrijven zelfstandigenaftrek

Delen op social media

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen worden zo accuraat mogelijk uitgevoerd, echter door afrondingen en/of wetswijzigingen en dergelijke kunnen de berekeningen afwijken.
De uitgevoerde berekeningen zijn indicatief bedoeld.
zzprekentools.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de berekening.

© 2022 - 2024